January 21, 2019

Vi snackar bilar

Fram till februari 2018 utmärkte sig Sverige som det enda landet inom EU där det saknades ett explicit förbud mot rattsurfande. Sedan december 2013 fanns det förvisso en bestämmelse i Trafikförordningen med innebörden att det endast är tillåtet för förare att använda mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning så länge som det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Denna bestämmelse har emellertid upplevts otydlig både av bilister och poliser. Var gick gränsen för att användandet ska anses vara trafikfarligt?